2831033280 ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, Ρέθυμνο markospolakis@gmail.com
hero image

 

Τεχνικό γραφείο Ρέθυμνο
Πολάκης Μάρκος

_____

παρεχόμενες υπηρεσίες


Η εμπειρία και η ειδίκευση στην έκδοση οικοδομικών αδειών, τις στατικές μελέτες και τα τοπογραφικά σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία σε θέματα κατασκευών εγγυώνται την αρτιότητα του αποτελέσματος στα έργα που αναλαμβάνουμε.

 

Αρχιτεκτονικές μελέτες και κατασκευές
Επιβλέψεις έργων
Τοπογραφικές μελέτες
Τοπογραφικά